Czym się różni LEK od LEP?

medical-781422_640LEK i LEP to skróty pochodzące od dwóch nazw – Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Nazwy są tak podobne, że mogą wprowadzać w błąd nie tylko osoby na co dzień niezwiązane z medycyną, ale także studentów i młodych lekarzy, którzy dopiero rozpoczynają swój staż podyplomowy. Czym jest zatem LEK i LEP i czym się od siebie różnią?

 

Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom bardzo prosta – obecnie obowiązuje jedynie Lekarski Egzamin Końcowy, który został wprowadzony na miejsce nieaktualnego już Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Zmiana weszła w życie w roku 2013, a więc stosunkowo niedawno, przez co do tej pory obie nazwy bywają używane zamiennie (co jest oczywistym błędem).

Lekarski Egzamin Końcowy: o czym decyduje?

Można zaryzykować stwierdzenie, że LEK to najważniejszy egzamin w całej karierze lekarza, ponieważ uzyskanie pozytywnego wyniku z tego testu umożliwia młodemu lekarzowi wykonywanie zawodu (wcześniej, po ukończeniu studiów lekarskich i odebraniu dyplomu, ma jedynie ograniczone prawo do wykonywania zawodu). Ponadto wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego ma decydujące znaczenie w przypadku ubiegania się o miejsce na wybranej przez lekarza specjalizacji. To właśnie z tego względu ważne jest nie tylko samo zaliczenie egzaminu LEK, ale także uzyskanie z niego jak najlepszego wyniku. Dotyczy to zwłaszcza osób, które ubiegają się o miejsce na bardzo wąskiej i rzadkiej specjalizacji lub na jednej z najbardziej obleganych, gdzie liczba kandydatów na miejsce może być nawet dwucyfrowa.

Zakres materiału wymaganego na LEK

Lekarski Egzamin Końcowy obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin medycyny, które pokrywają się z programem stażu podyplomowego, jaki musi odbyć każdy absolwent studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Są to: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, psychiatria, anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa oraz medycyna rodzinna (zarówno w warunkach domowej jak i ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej). Staż podyplomowy obejmuje także szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego, a także szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej czy profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS. Staż podyplomowy trwa 13 miesięcy (12 w przypadku lekarza dentysty) i rozpoczyna się co roku 1 października lub 1 marca.

Lekarski Egzamin Końcowy ma w założeniu sprawdzać wiedzę, jaką nabył lekarz podczas odbywania stażu. Egzamin składa się aż z 200 pytań o charakterze zamkniętym (test jednokrotnego wyboru z pięcioma możliwościami odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna). Do każdej dziedziny przyporządkowana jest określona ilość zadań (choroby wewnętrzne – 39, pediatria – 29, chirurgia – 27, położnictwo i ginekologia – 26, medycyna ratunkowa i intensywna terapia – 20, medycyna rodzinna- 20, psychiatria – 14, bioetyka i prawo medyczne – 10, orzecznictwo – 7, zdrowie publiczne – 8), co może pomóc młodemu lekarzowi w ustaleniu priorytetów przygotowań.

Procedury i podstawa prawna LEK

Jeśli chodzi o przepisy, podstawą prawną do przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego jest ustawa o zawodach lekarza i dentysty; szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i organizacji egzaminu zawiera z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że odpowiednikiem Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla dentystów jest Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

LEK jest przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych, dwa razy do roku (podczas sesji wiosennej trwającej od 15 do 28 lutego oraz sesji jesiennej w terminie 15-30 września). Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarze stażyści i lekarze posiadający pełne prawo do wykonywania zawodu.

Aby egzamin mógł zostać uznany za zdany, potrzebne jest uzyskanie 56% wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

Przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne.

LEP: krótka historia

LEP istniał od 2004 roku, kiedy to zastąpił inny egzamin kwalifikacyjny umożliwiający ubieganie się o miejsce na specjalizacji (mowa o egzaminie TEM). LEP pełnił taką samą funkcję; jego wynik przesądzał o dalszej karierze lekarza. Już w 2010 roku do parlamentu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych przepisów w ustawie o zawodzie lekarza i dentysty, w tym – zamianę LEP na LEK.

LEK: przygotowania

  • Jak wiadomo, zakres wiedzy, jaki musi przyswoić osoba przystępująca do Lekarskiego Egzaminu Końcowego jest naprawdę szeroki. Z tego względu warto, by kandydat jak najwcześniej rozpoczął powtórki materiału, a także na bieżąco dokształcał się z dziedzin, które pojawiają się na egzaminie. Niezwykle przydatne okażą się wszelkie podręczniki, stworzone i zredagowane z myślą o wszystkich kandydatach.
  • Równie ciekawą opcją jest rozwiązywanie testów z poprzednich lat. Jest to właściwie najlepszy sposób, by zrozumieć pewien schemat, według którego są przygotowywane pytania. To także doskonała metoda ćwiczenia pamięci i sprawdzania przyswojonych już informacji. Testy LEK z poprzednich lat można znaleźć pod linkiem https://www.egzaminylekarskie.pl/testy/intern-medicine.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.